MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

 

Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania 

o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń

 Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,

niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”. 

 Jan Paweł II 

 Zamość, 12 czerwca 1999 roku

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

z konkursu ekologiczno – regionalnego

objętego Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty

przeprowadzonego przez Zespól Szkół Publicznych w Suścu

w roku szkolnym 2013/2014

 

   W roku szkolnym 2013/14 odbyła się VI edycja konkursu ekologiczno - regionalnego „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna”, przebiegającego pod hasłem „Eko – instytucje Lubelszczyzny”.

   Konkurs odbywa się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, a jego ideą jest bliższe poznanie województwa lubelskiego przez uczniów i nauczycieli oraz upowszechnianie wiedzy o Małych Ojczyznach. Przyznanie honorowego patronatu konkursowi podnosi jego rangę przez co wzrasta zaangażowanie szkół w poznawaniu i promowaniu najciekawszych miejsc i wydarzeń Lubelszczyzny.

   Interpretacja tematu konkursowego sprzyja poszukiwaniu i utrwalaniu wiedzy o bezcennych wartościach przyrodniczych najbliższej okolicy i województwa oraz formach ich ochrony. Pozwala na kształtowanie postaw właściwego stosunku do przyrody oraz podnosi świadomość ekologiczną młodzieży.

   Regulamin konkursu przesłany został wraz z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym konkursu.

   Od początku trwania konkursu nasze działania wspierają sponsorzy – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe,  Wójt Gminy Susiec,  RDLP w Lublinie,  Nadleśnictwo Józefów, Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy, Rada Rodziców przy ZSP w Suścu oraz w bieżącym roku szkolnym - Redakcja Tygodnika Zamojskiego i Zakład  Przetwórstwa Mięsnego w Kunkach.

 

   4. czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Publicznych w Suścu odbyła się uroczystość podsumowująca VI edycję konkursu. W tym roku przystąpiło do konkursu 84 uczniów z 28 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego.

   Komisja konkursowa w składzie:

Wiesław Lipiec – rzecznik prasowy RDLP w Lublinie

Aneta Ukalska – starszy specjalista ds.. edukacji RPN

Maria Winiarska – konsultant LSCDN w Zamościu

pracowała 12 maja 2014 r. i przyznała następujące miejsca:

W kategorii Szkół Podstawowych:

         I.     miejsce – Szkoła Podstawowa w Dereźni Solskiej oraz

                                     Szkoła Podstawowa w Kalinowicach

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej oraz

                              Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie

W kategorii szkół gimnazjalnych:

         I.     miejsce – Gimnazjum w Dereźni Solskiej  

        II.     miejsce – Gimnazjum Publiczne w Suścu 

      III.     miejsce – Gimnazjum nr 1 w Niemcach

Wyróżnienie – Publiczne Gimnazjum w Bełżcu

                              Gimnazjum we Frampolu

                              Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

      III. miejsce – II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

 

Nagrody specjalne – wyróżnienie za stronę graficzną gazetki przyznał Wójt Gminy Susiec. Laureatami tej nagrody zostali uczniowie:

                         ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu

                         z Gimnazjum w Majdanie Starym

                         z Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Nagrodę specjalną – wyróżnienie za warsztat dziennikarski przyznała p. Małgorzata Mazur  Redaktor Tygodnika Zamojskiego Szkole Podstawowej z Ulhówka.

 

   W programie podsumowania zaprezentowano fragmenty prac konkursowych w oprawie słowno-muzycznej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkól Publicznych w Suścu.

   Przewodniczący komisji konkursowej w swoim wystąpieniu odniósł się do tematyki bieżącej edycji, prezentując historię lasów, RDLP w Lublinie oraz walory przyrodnicze i turystyczne Lubelszczyzny. Uczestnicy konkursu wzięli też udział w wycieczce autokarowej po najbliższej okolicy.

W uroczystości podsumowania uczestniczyli:

Łukasz Gołąb              Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim,

Jan Fila                            Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego

Franciszek Kawa         Wójt Gminy Susiec,

Barbara Krawczyk      Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie,

Bogdan Leszczuk         Kierownik LSCDN  Oddział w Zamościu,

Wiesław Lipiec             Rzecznik Prasowy RDLP w Lublinie,

Anna Pitura                    Kierownik Tomaszowskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej        w Zamościu,

Małgorzata Mazur      Redaktor Tygodnika Zamojskiego,

dyrektorzy szkół gminy Susiec, kierownicy jednostek samorządowych, przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Suścu oraz autorzy prac konkursowych wraz z opiekunami.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu organizatorzy szczerze gratulują i zapraszają do udziału w kolejnej jego edycji w nowym roku szkolnym.

 

 galeria zdjęć 1

galeria zdjęć - wycieczka

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )